DebriEcaSan® aquagel

DebriEcaSan® Aquagel je hydroaktivní gel pro ošetření akutních a chronických ran, dekubitů, odřenin, popálenin a ulcerací jiné etiologie. K lokální aplikaci na nehojící se rány (bércové vředy, diabtické defekty, praskliny, trhliny, proleženiny) a jako podpůrný lokální prostředek k zabránění rozvoje zánětu podkožních tkání a šlach ai. DebriEcaSan® Aquagel velmi příznivě působí na okraje defektu, které zůstávají zcela vitální, bez poškození a svým složením má sekundární terapeutický účinek, který výrazně urychluje hojení a pozitivně napomáhá aplikované terapii při novotvorbě cév a obnově krycích tkání kůže a sliznic okrajových částí defektúr, čímž urychluje hojení a znatelně zmenšuje rozsah poškození. Současně obnovuje krycí tkáň na nově vytvořených vazivového-cévních tkáních – ostrůvky uvnitř defektu. Po jejich sloučení pak vzniká nový kožní kryt také uvnitř rány a postupně dochází k úplnému zahojení DebriEcaSan® se doporučuje používat zejména v čisticí a granulační fázi hojení.

Výhody použití

 • Snižuje alkalické pH v ráně, tím napomáhá hojení
 • Snižuje mikrobiální zátěž
 • Účinně hydratuje ránu a okolí rány, brání tvorbě strupů
 • Uvolňuje nekrózy a přilepená devitalizované tkáň
 • Zkracuje dobu hojení
 • Nepoškozuje zdravou tkáň, je netoxický, nedráždí kůži ani slizncu
 • Podporuje uzavírání rány
 • Nealergizující, vhodný pro použití u dětí a těhotných žen
 • Kompatibilní se všemi terapeutickými materiálmy
 • Zajišťuje atraumatický převaz ran
 • Konzistence gelu umožňuje aplikaci ve svislých polohách (nevytéká)